Komplett Bygg i Stockholm AB


Komplett Bygg i Stockholm AB är ett byggföretag som ägs utav 1 stycken byggentreprenör som 2008 bildade byggföretaget Komplett Bygg i Stockholm AB. Här finns en lång tradition och stor kunskap inom Byggsektorn. Komplett Bygg i Stockholm AB har över 30 års lång erfarenhet utav byggbranschen i form av familjeföretag och eget företagande. Vi har verkat inom olika områden såsom nyproduktion av villor, lösvirkeshus och prefabricerade hus, om och tillbyggnader, inredningsarbeten, försäkringsarbeten, servicesnickare och arbetsledare.


Tanken bakom Komplett Bygg i Stockholm AB är att man skall få en bred kompetens i samma paket. Vi vill skapa en trygg plattform för våra kunder och detta baserat på vår kunskap och erfarenheter.


Vi har under många års tid byggt upp ett bra sammarbete med flera underentreprenörer inom VVS, El, Måleri, Kakel/Plattsättning, Golv och Ventilation.

Miljöpolicy för Komplett Bygg i Stockholm AB


Komplett Bygg i Stockholm AB värnar om miljön genom att:

1, Minimera spill och återanvända material i det mån det går.

2, Aktivt välja bort miljöfarliga produkter där ersättningsprodukter finns.

3, Källsortera.

4, Planera inköp för färre transporter.

5, Informera UE om vår miljöplan och tillse att den efterlevs.

6, Följa den miljöplan som eventuell beställare utarbetat.

Kvalitétspolicy för Komplett Bygg i Stockholm AB


Vårt mål är att leverera en slutprodukt som vi själva och framför allt beställare/kund är nöjd med.


Vår strävan är att under projekts gång vara flexibla mot såväl beställare som övriga yrkesgrupper för att lösa eventuella problem.


Några punkter som hjälper oss att strukturera arbetet:

1, Att driva arbetsplatsen med god ordning och säkerställd arbetsmiljö.

2, Att överlämna en felfri och komplett produkt.

3, Att ha dokumenterad egenkontroll.

4, Att kartlägga och dokumentera eventuella fel, så att de ej skall återupprepas.

5,  Att vid behov anpassa policyn efter objektet.